ब्यूटीफुल, Beautiful Hindi Lyrics

5/5 - (1 vote)

Beautiful Hindi Lyrics

गीत ब्यूटीफुल लगी रे ब्यूटीफुल
भाषा कुमाउनी
गायक इंदर आर्य, ज्योति आर्य
गीतकार जगदीश चंद्र
संगीतकार डीजे ए वायरस

 

Beautiful Hindi Lyrics

बान पहाड़न लगी रे ब्यूटीफुल
बान पहाड़न लगी रे ब्यूटीफुल
डी जे ए वैलेन्स

सर सर सर
सर सर सर

बान पहाड़न ग्वारा ग्वारा त्यारा लगी ब्यूटीफुल
हा बान पहाड़न ग्वारा ग्वारा त्यारा लगी ब्यूटीफुल
तेरी मुखड़ी लगी रे जैसे बुरासी का फुल
तेरी मुखड़ी लगी रे जैसे बुरासी का फुल
ब्यूटीफुल लगी रे ब्यूटीफुल
हा ब्यूटीफुल लगी रे ब्यूटीफुल

में पहाड़न सजी धजी बेला हूला ब्यूटीफुल
हा में पहाड़न सजी धजी बेला हूला ब्यूटीफुल
हा गलो मा म्यारा भली छाजी रो कालो कालो तिल
गलो मा म्यारा भली छाजी रो कालो कालो तिल
ब्यूटीफुल लागुलो ब्यूटीफुल
हा ब्यूटीफुल लागुलो ब्यूटीफुल

हा रूप तेरी टॉप मा छे यो हजारो मा
तू बसी मेरी दिले की काँखी मा
हा रूप तेरी टॉप मा छे यो हजारो मा
तू बसी मेरी दिले की काँखी मा

बान पहाड़न ग्वारा ग्वारा त्यारा लगी ब्यूटीफुल
हा बान पहाड़न ग्वारा ग्वारा त्यारा लगी ब्यूटीफुल
तेरी मुखड़ी लगी रे जैसे बुरासी का फुल
तेरी मुखड़ी लगी रे जैसे बुरासी का फुल
ब्यूटीफुल लगी रे ब्यूटीफुल
हा ब्यूटीफुल लगी रे ब्यूटीफुल

हा चर्चा मेरी चली सारी गढ़वाल मा
ठुमका म्यरा हिट है गयी कुमाऊ में
हा चर्चा मेरी चली सारी गढ़वाल मा
ठुमका म्यरा हिट है गयी कुमाऊ में

में पहाड़न सजी धजी बेला हूला ब्यूटीफुल
हा में पहाड़न सजी धजी बेला हूला ब्यूटीफुल
हा गलो मा म्यारा भली छाजी रो कालो कालो तिल
गलो मा म्यारा भली छाजी रो कालो कालो तिल
ब्यूटीफुल लागुलो ब्यूटीफुल
हा ब्यूटीफुल लागुलो ब्यूटीफुल

हा मैले देखि तेरी फोटो अख़बार मा
सार पहाड़ा तू मेरी बान कुमाऊ मा
हा मैले देखि तेरी फोटो अख़बार मा
सार पहाड़ा तू मेरी बान कुमाऊ मा

बान पहाड़न ग्वारा ग्वारा त्यारा लगी ब्यूटीफुल
हा बान पहाड़न ग्वारा ग्वारा त्यारा लगी ब्यूटीफुल
तेरी मुखड़ी लगी रे जैसे बुरासी का फुल
तेरी मुखड़ी लगी रे जैसे बुरासी का फुल
ब्यूटीफुल लगी रे ब्यूटीफुल
हा ब्यूटीफुल लगी रे ब्यूटीफुल

हा काजल यो भल लगी रे मेरी आंख्युं मा
सब बतानी मैकनि बांध पहाड़ो मा
हा काजल यो भल लगी रे मेरी आंख्युं मा
सब बतानी मैकनि बांध पहाड़ो मा

में पहाड़न सजी धजी बेला हूला ब्यूटीफुल
हा में पहाड़न सजी धजी बेला हूला ब्यूटीफुल
हा गलो मा म्यारा भली छाजी रो कालो कालो तिल
गलो मा म्यारा भली छाजी रो कालो कालो तिल
ब्यूटीफुल लागुलो ब्यूटीफुल
हा ब्यूटीफुल लागुलो  ब्यूटीफुल

Thankyou….

Leave a Comment