छन्यु मा कर्यु डेरू, Chhanyuma Karyu Dero Hindi Lyrics

Rate this post

Chhanyuma Karyu Dero Hindi Lyrics

एल्बम खुद
गीत छन्यु मा कर्यु डेरू
भाषा गडवाली
गायक नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला 
गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी
संगीतकार नरेंद्र सिंह नेगी
स्टारकास्ट  

 

Chhanyuma Karyu Dero Hindi Lyrics

छन्यु मा कर्यु डेरू, छन्यु मा कर्यु डेरू
घर गौ छुड्यु चा…
धर्म जाती कु ..जन्दिरु तोड़यु चा..
खडयोणि तेरा बाना लाख्याली  तेरे खातिर
खडयोणि तेरा बाना लाख्याली तेरे खातिर

माया की जगी आग, माया की जगी आग
मुंड  मा धेरी चा..
जानी बोझि की फाल, अँधेरा मा मेरी चा
दगडया तेरा बाना, लाख्याला तेरा खातिर
दगडया तेरा बाना, लाख्याला तेरा खातिर
छन्यु मा कर्यु डेरू

नि होंदु मै पुजारी,ते निहोन्या ज्वानी कु
नि हेरदु  तो आंख्युमा, नि रोंदू सदानी कु
नि होंदु मै पुजारी, ते निहोन्या ज्वानी कु
नि हेरदु  तो आंख्युमा, नि रोंदू सदानी कु
दुनिया समाज कु, दुनिया समाज कु
मुख मोड्यू चा…
खडयोणि तेरा बाना, लाख्याली तेरे खातिर
खडयोणि तेरा बाना, लाख्याली तेरे खातिर

छुयाल छुई सराणा साड रिसाड़ा
तुम्हारी मेरी माया का गीत मिसाणा
छुयाल छुई सराणा, रिसाड रिसाड़ा
तुम्हारी मेरी माया का गीत मिसाणा
आँखा का दुड बूजी, आँखा का दुड बूजी
बोगा सारि चा
दगडया तेरा बाना, लाख्याला तेरा खातिर
दगडया तेरा बाना, लाख्याला तेरा खातिर

भितरा का बनया बेरी, भेरा का परवाण
अपेना हुया बिराणा, बिरानो की क्या लाण
भितरा का बनया बेरी..भेरा का परवाण
अपेना हुया बिराणा, बिरानो की क्या लाण
बात सुण सुणी की
बात सुण सुणी की जिया भर्यु  चा
खडयोणि तेरा बाना, लाख्याली तेरे खातिर
खडयोणि तेरा बाना, लाख्याली तेरे खातिर

यु जग जगत मा हमारू, संजोग नि होणु
जिंदु रे के क्या पायी, मरी जोला क्या खोणू
यु जग जगत मा हमारू, संजोग नि होणु
जिंदु रे के क्या पायी, मरी जोला क्या खोणू
मन हवे गे बैरागी, मन हवे गे बैरागी
सूद बूद खोयी चा…
दगडया तेरा बाना, लाख्याला तेरा खातिर
दगडया तेरा बाना, लाख्याला तेरा खातिर

खडयोणि तेरा बाना लाख्याली  तेरे खातिर
दगडया तेरा बाना, लाखयाली तेरा खातिर

Thankyou…..

Leave a Comment