देर से होली अबेर होली, Der Se Holi Aber Holi Hindi Lyrics

5/5 - (1 vote)

Der Se Holi Aber Holi Hindi Lyrics

एल्बम तीलै धारू बोला
गीत देर होली अबेर होली
भाषा उत्तराखंडी गढ़वाली
गायक नरेंद्र सिंह नेगी
गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी
संगीत नरेंद्र सिंह नेगी

 

Der Se Holi Aber Holi Hindi Lyrics

देर से होली अबेर होली, देर से होली अबेर होली, 
होली  जरुर सबेर होली, होली  जरुर सबेर होली
हिटदी जा हितदी जा
देर से होली अबेर होली, देर से होली अबेर होली, 
होली  जरुर सबेर होली, होली  जरुर सबेर होली
हिटदी जा हिटदी जा हिटदी जा  हो ओ
बटेरे  हिटदी जा हितदी जा, बटेरे  हिटदी जा हितदी जा
 
मुख फेरी फेरी अँधेरू नि छटेणु
बाथु हेरी हेरी बाथु नि कटानू हिटदी जा हिटदी जा 
मुख फेरी फेरी अन्धरु नि छतेनु
बाथु हेरी हेरी बाथु नि कटानू
कामा क्या पुछदी बैठी क्या सोचदी 
कामा क्या पुछदी बैठी क्या सोचदी
पाली भी व्हे फेर होली, होली जरुर सबेर होली
हिटदी जा हिटदी जा हिटदी जा  हो ओ
बटेरे  हिटदी जा हिटदी जा,बटेरे  हिटदी जा हिटदी जा
 
खैरी बिपदा का बिष कांडा काटी, आंध्यारू कि सुभा चांटी
हिटदी जा हिटदी जा
खैरी बिपदा का बिष कांडा काटी, आंध्यारू कि सुभा चांटी
मारी लपाक लंगाई की बुरई
मारी लपाक लंगाई की बुरई
सोचो भालू भालू होली, होली जरूर सबेर होली
हिटदी जा हिटदी जा  हिटदी जा हो ओ
बटेरे  हिटदी जा हितदी जा, बटेरे  हिटदी जा हितदी जा
 
रात भी अली रतब्याणु हसलू, अँधेरा मन उज्येलु पूँछालू
हिटदी जा हिटदी जा
रात भी अली रतब्याणु हसलू,अँधेरा मन उज्येलु पूँछालू
कांडों मा फूल डांडों मा हरियाली
कांडों मा फूल डांडों मा हरियाली
दुनिया देखली जैबेर होली, होली ज़रूर सबेर होली होली
हिटदी जा हिटदी जा  हिटदी जा हो ओ
 
बटेरे  हिटदी जा हिटदी जा, बटेरे  हिटदी जा हिटदी जा

होलू उदंका र जब धार पोर, खुलला सुख का द्वार मोर
हिटदी जा हिटदी जा
होलू उदंकार जब धार पोर, खुलला सुख का द्वार मोर
भैरा ली दीजी व भा ग कि बांद
भैरा ली दीजी व भा ग कि बांद
देली मा पौन्छ्दी भेंट होल, होली ज़रूर सबेर होली होली
हिटदी जा हिटदी जा हिटदी जा हो ओ
बटेरे हिटदी जा हिटदी जा, बटेरे हिटदी जा हिटदी जा
बटेरे हिटदी जा हिटदी जा

Thankyou 🙏🙏🙏

Leave a Comment