गोरी मुखुड़ी सजीली, Gori Mukhdi Sajili Hindi Lyrics

5/5 - (1 vote)

Gori Mukhdi Sajili Hindi Lyrics

एल्बम मेरी माँजी-2015
गीत गोरी मुखुड़ी
भाषा गडवाली
गायक रोहित चौहान
गीतकार राजेंद्र चौहान
संगीतकार राजेंद्र चौहान

 

Gori Mukhdi Sajili Hindi Lyrics

हे…..गोरी मुखुड़ी सजीली
नाक मा की नथुली
भली सजणी गाल मा को यो कालु तिल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की
गाल मा को यो कालु तिल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की

हे ….गोरी मुखुड़ी सजीली
नाक मा की नथुली

भली सजणी गाल मा को यो कालु
तिल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की
गाल मा को यो कालु तिल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की
गाल मा को यो कालु तिल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की

तू एक हजारूं मा
गौं स्यारु बजारू मा लोग बुलदि

तू एक हजारूं मा
गौं स्यारु बजारू मा लोग बुलदि

तेरी अदा छन बड़ी कातिल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की

तेरी अदा छन बड़ी कातिल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की

तेरी अदा छन बड़ी कातिल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की

गाल मा को यो कालु तिल  
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की

लाल रंग की साड़ी मा
जब ज्वानि की गाडी मा बिरेक मारदी

लाल रंग की साड़ी मा
जब ज्वानि की गाड़ी मा बिरेक मारदी

अब जीणु ह्वे गे मुश्किल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की

अब जीणु ह्वे गे मुश्किल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की

अब जीणु ह्वे गे मुश्किल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की

गाल मा को यो कालु तिल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की

दन लागदी तेरी कसम मा की
छ ना विस्की रम तू जिया जलौन्दी
दन लागदी तेरी कसम मा की
छ ना विस्की रम तू जिया जलौन्दी
हैंसदी गलवाड़ी में पड़ गो पिल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की
हैंसदी गलवाड़ी में पड़ गो पिल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की
हैंसदी गल्योड़ु में पड़ गो पिल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की
गाल मा को यो कालु तिल

मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की
तेरी अदा छन बड़ी कातिल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की
अब जीणु ह्वे गे मुश्किल

मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की
गाल मा को यो कालु तिल
मेरु दिल लिगि सर्र लुचि की

Thankyou…..

Leave a Comment