हे जी सार्यू, Hey Ji Saaryunma Hindi Lyrics

5/5 - (1 vote)

Hey Ji Saaryunma Hindi Lyrics

एल्बम समडोला का द्वि दिन-2000
गीत हे जी सार्यू मा
भाषा गडवाली
गायक नरेंद्र सिंह नेगी 
गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी  
संगीतकार नरेंद्र सिंह नेगी 
Hey Ji Saaryunma Hindi Lyrics

हे जी सार्यू मा फूली गे होली
फ्योंली लयडी मे घोर छोड्या वा
हे जी सार्यू मा फूली गे होली
फ्योंली लयडी मे घोर छोड्या वा
हे जी घर बॉण बोडी गे होलु
बालु बसंत मे घोर छोड्या वा
हे जी सार्यू मा फूली गे होली
 
अयूं होलु फुलार हमरा
सेत्यां आरु चौलों मा
होला चेती पसरु मंगडा
औजी खोला खोलों मा
ढक्याँ द्वार मोर देखिकी फुलरी
खोल्यां होला मे घोर छोड्या वा
हे जी सार्यू मा फूली गे होली

होली घेण्ड़ुडी घुघूती रगर्याणी
रीता चौक उर्ख्यल मा
कुकर टपराणू होलु देलि मा
बिरली वाडी दुर्पल मा
पल्याँ म्वारा भी छोडीकी जलोटा
उडीगे होला मे घोर छोड्या वा
हे जी सार्यू मा फूली गे होली

ना उनू धरम्यालू आगास
ना उनी मयलू यखे धरती
अजाण औखा छिन पेंडा
मनखी अणमील चोतरफी
चुचों चखुला भी डाला बोटा भी
उपरी यखा मे घोर छोड्या वा
हे जी सार्यू मा फूली गे होली

रतां तुम ड्यूटी सैरा दिन मि
यखुली भम्माण क्वाटरु मा
ना क्वी छ्वीं बथ ना धे धवडी
ढक्याँ छीन द्वार घरु घरु मा
छिभै ये निर्बे पर्देस मा तुम
रोणा त रा मे घोर छोड्या वा
हे जी सार्यू मा फूली गे होली
फ्योंली लयडी मे घोर छोड्या वा
हे जी घर बॉण बोडी गे होलु
बालु बसंत मे घोर छोड्या वा
हे जी सार्यू मा फूली गे होली

Thankyou…..

Leave a Comment