हिट दगडी ममता, Hit Dagari Mamta Hindi Lyrics

5/5 - (1 vote)

Hit Dagari Mamta Hindi Lyrics

गीत हिट दगडी ममता
भाषा कुमाउनी
गायक ललित मोहन जोशी
गीतकार जीवन कोहली
संगीतकार संजय कुमोला

 

Hit Dagari Mamta Hindi Lyrics

हिट दगडी ममता तू अपडा मुलुक हिवाली डांडा-हिवाली डांडा
हिट दगडी ममता तू अपडा मुलुक हिवाली डांडा-हिवाली डांडा
हिवाली डांडा, हिवाली डांडा, हिवाली डांडा, हिवाली डांडा
हिट दगडी ममता तू अपडा मुलुक हिवाली डांडा
हिट दगडी ममता तू अपडा मुलुक हिवाली डांडा

रात चाँद रातो मा दिन होंगे बहरो मा
इस हरियाली अर बर्फीली पहाड़ो मा
रात चाँद रातो मा दिन होंगे बहरो मा
इस हरियाली अर बर्फीली पहाड़ो मा
हिट दगडी……
हिट दगडी ममता तू अपडा मुलुक हिवाली डांडा-हिवाली डांडा
हिट दगडी ममता तू अपडा मुलुक हिवाली डांडा

नन तीनो का संग मा फूल बहरो का रंग मा
बचपन की याद ऐगे चाँद तारो संग मा
नन तीनो का संग मा फूल बहरो का रंग मा
बचपन की याद ऐगे चाँद तारो संग मा
हिट दगडी……
हिट दगडी ममता तू अपडा मुलुक हिवाली डांडा-हिवाली डांडा
हिट दगडी ममता तू अपडा मुलुक हिवाली डांडा

ऊचा नीचा धार मा बार यो त्योहार मा
ब्यो तेरी चल कौथिक दुनिया बहार मा
ऊचा नीचा धार मा बार यो त्योहार मा
ब्यो तेरी चल कौथिक दुनिया बहार मा
हिट दगडी……
हिट दगडी ममता तू अपडा मुलुक हिवाली डांडा-हिवाली डांडा
हिट दगडी ममता तू अपडा मुलुक हिवाली डांडा

ठंडी हवा पानी मा हरी भरी छाव मा
मेरी पुराडी याद बसी यो पुरादि गांव मा
ठंडी हवा पानी मा हरी भरी छाव मा
मेरी पुराडी याद बसी यो पुरादि गांव मा
हिट दगडी……
हिट दगडी ममता तू अपडा मुलुक हिवाली डांडा-हिवाली डांडा
हिट दगडी ममता तू अपडा मुलुक हिवाली डांडा
हिवाली डांडा, हिवाली डांडा, हिवाली डांडा, हिवाली डांडा

हिट दगडी ममता तू अपडा मुलुक हिवाली डांडा
हिट दगडी ममता तू अपडा मुलुक हिवाली डांडा
हिट दगडी ममता तू अपडा मुलुक हिवाली डांडा

Thankyou…..

Leave a Comment