लेफ़्ट राइट, Left Right Hindi Lyrics

5/5 - (1 vote)

Left Right Hindi Lyrics

गीत कबे लेफ़्ट कबे राइट
भाषा कुमाउनी
गायक इंदर आर्य,
गीतकार दीपक पल्स और पवन गुरोव
संगीतकार अशीम मंगोली

Left Right Hindi Lyrics

कबे लेफ़्ट कबे राइट रूछु त्यारा अगल बगल
कबे लेफ़्ट कबे राइट रूछु त्यारा अगल बगल
मैके लाग्छे साहिबा तू सारी दुनिया हे अलग
मैके लाग्छे साहिबा तू सारी दुनिया हे अलग

तू बानी जा मेरी प्रेमिका
तू बानी जा मेरी प्रेमिका मै तेरा लेवर
कबे लेफ़्ट कबे राइट रूछु त्यारा अगल बगल
कबे लेफ़्ट कबे राइट रूछु त्यारा अगल बगल
त्यारा अगल बगल

साबासे… साबासे… साबासे… साबासे…
होयेहो… होयेहो… होयेहो… होयेहो…

कब मिलु बटा घाटा बात करी ले
धड़को मेरो दिला हाथ थामी ले
कस अनजान छू मै मुखनि बोलिनी तू
कास मुख फेरी बेरा का जाली तू
मेरो दिलो तरसी जा एक बात पलट

कबे लेफ़्ट कबे राइट रूछु त्यारा अगल बगल
कबे लेफ़्ट कबे राइट रूछु त्यारा अगल बगल
त्यारा अगल  बगल

होयेहो… होयेहो… होयेहो… होयेहो…
होयेहो… होयेहो… होयेहो… होयेहो…

क्या भली बान जैसी खिलिनी सी तारा
नजर को तीर त्यारो हजाछू पारा
तेरी तो अदा छोरी करो छ घायल
मै तो है गई तेरा रूप को काजल
रात सुद्यूमा देखु तेरी एक झलक

कबे लेफ़्ट कबे राइट रूछु त्यारा अगल बगल
कबे लेफ़्ट कबे राइट रूछु त्यारा अगल बगल
त्यारा अगल बगल

साबासे… साबासे… साबासे… साबासे…
होयेहो… होयेहो… होयेहो… होयेहो…

म्यर दिल बडगो त्यरो प्यार को रोग
त्यार बिना बडी जुलो मै ससोछ
देखि तू समझी पाई जड़ी जो जमाना
में तो है गई छोरी तेरो दीवाना
बिना तेरी थम जा मेरी दिलकी धड़कन

कबे लेफ़्ट कबे राइट रूछु त्यारा अगल बगल
कबे लेफ़्ट कबे राइट रूछु त्यारा अगल बगल
तू बानी जा मेरी प्रेमिका
तू बानी जा मेरी प्रेमिका मै तेरा लेवर
कबे लेफ़्ट कबे राइट रूछु त्यारा अगल  बगल
कबे लेफ़्ट कबे राइट रूछु त्यारा अगल  बगल
त्यारा अगल बगल

 Thankyou…..

Leave a Comment