मैं पहाड़न, Main Pahadan Hindi lyrics

5/5 - (1 vote)

Main Pahadan Hindi lyrics

गीत मैं पहाड़न मेरा ठुमका
भाषा उत्तराखंडी कुमाउनी
गायक ममता आर्या
गीतकार दीपक पल्स
संगीत रणजीत सिंह

 

Main Pahadan Hindi lyrics

मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी
मेरा कानो का झुमका मेरी रंगीली पिछोड़ी
अरे मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी
मेरो आखियों को काजल मेरी रेशमी साड़ी
मेरो रंगीलो मिजात मैं चेली पहाड़ी
मेरो रंगीलो मिजात मैं चेली पहाड़ी, पहाड़ी….
अरे मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी
मेरा कानो का झुमका मेरी रंगीली पिछोड़ी
 
मेरो रंग रूप देखी सारो पहाड़ अलजी ग्यो
मेरा इन कड़ा देखी सारी गढ़ कुमाऊं ले अटकी ग्यो
मेरो रंग रूप देखी सारो पहाड़ अलजी ग्यो
मेरा इन कड़ा देखी सारी गढ़ कुमाऊं ले अटकी ग्यो
मेरा इन कड़ा देखी सारी गढ़ कुमाऊं ले अटकी ग्यो
 
मैं पहाड़ां मेरा हिटना पहाड़ी
मेरी घुघराली लटुली बुनकार धमेली
मेरो रंगीलो मिजात मैं चेली पहाड़ी
मेरो रंगीलो मिजात मैं चेली पहाड़ी, पहाड़ी…
अरे मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी
मेरा कानो का झुमका मेरी रंगीली पिछोड़ी
 
पानी का नोला धारा तबा गगरी छ मेरी कमर
मेरी पैजीबी शोर सुनि थामी जानि गाड गधेरी
पानी का नोला धारा तबा गगरी छ मेरी कमर
मेरी पैजीबी शोर सुनि थामी जानि गाड गधेरी
मेरी पैजीबी  शोर सुनि थामी जानि गाड गधेरी
 
मैं पहाड़ां मेरा हंसना पहाड़ी
मेरा ख्वर रे की बिन्दुली चमकनी मुखड़ी
मेरो रंगीलो मिजात मैं चेली पहाड़ी
मेरो रंगीलो मिजात मैं चेली पहाड़ी, पहाड़ी…
अरे मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी
मेरा कानो का झुमका मेरी रंगीली पिछोड़ी
 
मुल मुल हसनो मेरो कदु भल मिजात मेरो
पहाड़ की चेली चू मैं पहाड़ी फैशन मेरो
मुल मुल हसनो मेरो कदु भल मिजात मेरो
पहाड़ की चेली चू मैं पहाड़ी फैशन मेरो
पहाड़ की चेली चू मैं पहाड़ी फैशन मेरो
 
मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी
मेरी सुरमीयाली आँखियोमा हाई लोग मरनी
मेरो रंगीलो मिजात मैं चेली पहाड़ी
मेरो रंगीलो मिजात मैं चेली पहाड़ी, पहाड़ी…
अरे मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी
मेरा कानो का झुमका मेरी रंगीली पिछोड़ी
 
अरे मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी
मेरा कानो का झुमका मेरी रंगीली पिछोड़ी
 
Thankyou…🙏🙏🙏
 
 

Leave a Comment