माया पिरती, Maya Pirati Hindi Lyrics

Rate this post

Maya Pirati Hindi Lyrics

गीत माया पिरती
भाषा कुमाउनी
गायक संदीप सोनू, मोहित रौतेला
गीतकार संदीप सोनू
संगीतकार असीम मंगोली,

 

Maya Pirati Hindi Lyrics

हे  मंगोली शाह

हे माया पिरती कैसी ला
माया पिरती कैसी ला
जीवन बितुलो हैसी बेरा
जीवन बितुलो हैसी बेरा

माया पिरती कैसी ला
जीवन बितुलो हैसी बेरा
जीवन बितुलो हैसी बेरा

हे रश्मी रूमाल मेरो
हे रश्मी रूमाल मेरो
ये धारा झन धोये, ये धारा झन धोये
जाती मेरो यादी आली उति झन रोये
अर जाती मेरो यादी आली उति झन रोये

अर न जाये सुवा छोड़ बेरा हिया मेरो तोड़ बेरा
अर न जाये सुवा छोड़ बेरा हिया मेरो तोड़ बेरा
माया पिरती कैसी ला
जीवन बितुलो हैसी बेरा
जीवन बितुलो हैसी बेरा

हे  मंगोली शाह

छोलिया दाड़ी नरिंगा को
छोलिया दाड़ी नरिंगा को
ओ बिन छोलिया बला झन छोलिया बला
पता होने मलै उल्यो ओ पलटड न्यला
पता होने मलै उल्यो ओ पलटड न्यला

अर न जाये सुवा छोड़ बेरा हिया मेरो तोड़ बेरा
अर न जाये सुवा छोड़ बेरा हिया मेरो तोड़ बेरा
माया पिरती कैसी ला
जीवन बितुलो हैसी बेरा
जीवन बितुलो हैसी बेरा

ये ठंडो पाड़ी काको हुछो
ये ठंडो पाड़ी काको हुछो
ये काफल फ्युटाका काफल फ्युटाका
भरी दुखो वख हुछो दघड टूट्याक
अरे भरी दुखो वख हुछो दघड टूट्याक

हाई न जाये सुवा छोड़ बेरा हिया मेरो तोड़ बेरा
अर न जाये सुवा छोड़ बेरा हिया मेरो तोड़ बेरा
माया पिरती कैसी ला
जीवन बितुलो हैसी बेरा
जीवन बितुलो हैसी बेरा

हे  मंगोली शाह

खुड गुड़ी में ढूग हालो
खुड गुड़ी में ढूग हालो
हो नेपाली राजाले नेपाली राजाले
मेरो मन दुख्याच्छो ये बंशी बाजले
मेरो मन दुख्याच्छो ये बंशी बाजले

हाई न जाये सुवा छोड़ बेरा हिया मेरो तोड़ बेरा
अर न जाये सुवा छोड़ बेरा हिया मेरो तोड़ बेरा
माया पिरती कैसी ला
जीवन बितुलो हैसी बेरा
जीवन बितुलो हैसी बेरा
जीवन बितुलो हैसी बेरा
जीवन बितुलो हैसी बेरा

Thankyou….

Leave a Comment