न उकाल न उन्दार, Na Ukal Na Undar Hindi Lyrics

Rate this post

Na Ukal Na Undar Hindi Lyrics

एल्बम खुद
गायक नरेंदर सिंह नेगी
गीत न उकाल न उन्दार सीधू सैणु धार धो
भाषा उत्तराखंड गडवाल
गीतकार नरेंदर सिंह नेगी
संगीत नरेंदर सिंह नेगी

 

Na Ukal Na Undar Hindi Lyrics

न उकाल न उन्दार सीधू सैणु धार धार
गौ कू बाटू मेरा गौ कू बाटू
ऐ जाणू कभी मठु माठु मठु माठु
ऐ जाणू कभी मठु माठु मठु माठु

न उकाल न उन्दार सीधू सैणु धार धार
गौ कू बाटू मेरा गौ कू बाटू
ऐ जाणू कभी मठु माठु मठु माठु
ऐ जाणू कभी मठु माठु मठु माठु
 

भला लोग भलु समाज गोऊ पिठाई कू रिवाज
खोली खोलियो म गणेश
मोरी नारेयण बिराजे मेरा गोऊ मा
मोरी नारेयण बिराजे मेरा गोऊ मा
देवी दय्बतो का थान धरम करम पुण्य दान
छोटू बडो सबो मान
पोणु दय्बता समान मेरा गोऊ मा
पोणु दय्बता समान मेरा गोऊ मा

न उकाल न उन्दार सीधू सैणु धार धार
गौ कू बाटू मेरा गौ कू बाटू
ऐ जाणू कभी मठु माठु मठु माठु
ऐ जाणू कभी मठु माठु मठु माठु

बन खेती हो खल्याँ मिल बाटी होंदी धानं
कुई फोजी कोई किसान
एक ज्यूँ इकि प्राण मेरा गोऊ मा
एक ज्यूँ इकि प्राण मेरा गोऊ मा
सेरा ओखाड्यु मा नाज वन हरयाली कु राज
बाडी सगोड्यु मा साग
जख तक तारकजी मेरा गोऊ मा
जख तक तारकजी मेरा गोऊ मा

न उकाल न उन्दार सीधू सैणु धार धार
गौ कू बाटू मेरा गौ कू बाटू
ऐ जाणू कभी मठु माठु मठु माठु
ऐ जाणू कभी मठु माठु मठु माठु
नोला मागरियो को पानी
छ्खी अमृत जनि लेनी पेनी पीनी खानि

राखी मन मा न सयानी मेरा गोऊ मा
राखी मन मा न सयानी मेरा गोऊ मा
गौड़ी भैस्यु का खरगघ्यु दूधो का छरग
म्यारो रोतेलो मुलुक
मकु एखि छ स्वर्ग मेरा गोऊ मा
मकु एखि छ स्वर्ग मेरा गोऊ मा
न उकाल न उन्दार सीधू सैणु धार धार
गौ कू बाटू मेरा गौ कू बाटू
ऐ जाणू कभी मठु माठु मठु माठु
ऐ जाणू कभी मठु माठु मठु माठु

कोथीग बिरेना की देर बेटी ब्वारी कोथिगेर
दानं नचाद गितेर
जवान माया का स्वदेर मेरा गौ मा
जवान माया का स्वदेर मेरा गौ मा
काफल बुरांश का बोण काकू हिलाश की धोन्
मीठी बोली मीठी भाषा
लिजा ईच समलोंण मेरा गौ मा
लिजा ईच समलोंण मेरा गौ मा

न उकाल न उन्दार सीधू सैणु धार धार

गौ कू बाटू मेरा गौ कू बाटू
ऐ जाणू कभी मठु माठु मठु माठु
ऐ जाणू कभी मठु माठु मठु माठु
ऐ जाणू कभी मठु माठु मठु माठु
ऐ जाणू कभी मठु माठु मठु माठु

Thankuou 🙏🙏🙏

Leave a Comment