पिंगली साडी मा, Pingli Saadi Ma Hindi Lyrics

Rate this post

Pingli Saadi Ma Hindi Lyrics

गीत पिंगली साडी मा
भाषा कुमाउनी
गायक ललित मोहन जोशी
गीतकार  सुभम
संगीतकार राजकुमार

 

Pingli Saadi Ma Hindi Lyrics

डोलडू लागु मन त्यारा पछिला, मन त्यारा पछिला
माया का लोभ मा बिच बाजरा
ला ला ला बिच बाजरा
त्वे कर देखवेरा जीन्स टॉप मा
त्वे कर देखवेरा जीन्स टॉप मा

डोलडू लागु मन त्यारा पछिला, मन त्यारा पछिला
माया का लोभ मा बिच बाजरा
त्वे कर देखवेरा जीन्स टॉप मा
त्वे कर देखवेरा जीन्स टॉप मा

तेरी मीठी मीठी बातु ले
तेरी सुरम्याली आँख्यौ ले
तेरी फैसन लिवा सा
में तो रह गयु टकिया रे

तेरी मीठी मीठी बातु ले
तेरी सुरम्याली आँख्यौ ले
तेरी फैसन लिवा सा
में तो रह ग्यु टकिया रे

चड़ीग्यू नशा में तेरी बातो ले, में तेरी बातो ले
में नी होशा में बिच बाजरा
त्वे करि देखवरा इसकल्ट टॉप मा
त्वे करि देखवरा इसकल्ट टॉप मा

तेरी खिल खिल रूप ले
जैसी खिल खिल धुप रे
त्यर पछिले की भीड़ यो
बिछी मीके सबूत रे

तेरी खिल खिल रूप ले
जैसी खिल खिल धुप रे
त्यर पछिले की भीड़ यो
बिछी मीकी सबूत रे

मेंले हबे शामिल यो भीड़ मा, शामिल यो भीड़ मा
ऐगी नसमा बिच बाजरा
त्वे करि देखवरा लाल सूट मा
त्वे करि देखवरा लाल सूट मा

चले नजरू का तीरा
मेरा दिला मा चलाई
पली नजर मा मीके
तीले घायल बनाई

चले नजरू का तीरा
मेरा दिला मा चलाई
पली नजर मा मीके
तीले घायल बनाई

है ग्यु मीपे तेरी दीवानापन, तेरी दीवानापन
मेरी सोचा मा बिच बाजरा
त्वे करि देखवरा पिंगली साडी मा
त्वे करि देखवरा पिंगली साडी मा

तेरी गुलाबी मुखड़ी
हाई जून की टुकड़ी
वी मा सरमीलो पन तेरो
है जा धक धक जिकुड़ी

तेरी गुलाबी मुखड़ी
हाई जून की टुकड़ी
वी मा सरमीलो पन तेरो
है जा धक धक जिकुड़ी

मन हैगो मस्त मगन मेरो, मस्त मगन मेरो
कैसे मुज मा बिच बाजरा
त्वे कर देखवेरा जीन्स टॉप मा
त्वे कर देखवेरा जीन्स टॉप मा
त्वे कर देखवेरा जीन्स टॉप मा
त्वे कर देखवेरा जीन्स टॉप मा

Thankyou….

Leave a Comment