रुकमणि तेरा ठुमका, Rukmani Tera Thumka Hindi Lyrics

Rate this post

Rukmani Tera Thumka Hindi Lyrics

गीत  रुकमणि तेरा ठुमका 
भाषा गडवाली
गायक केशर पंवार और अनिशा रांगड़
गीतकार केशर पंवार
संगीतकार शैलेन्द्र शैलू और अमित बी कपूर
Rukmani Tera Thumka Hindi Lyrics 

रुकमणि तेरा ठुमको मा दुनिया छ बेईमान
यनी सजी धजी नि राण छोरी बोलियु मेरी माण
रुकमणि तेरा ठुमको मा दुनिया छ बेईमान
यनी सजी धजी नि राण छोरी बोलियु मेरी माण

सोन्जडया मेरा बारा मा भौं कुछ ना बोल
कुई जलेर सुणलु त क्या बोन तौन
सोन्जडया मेरा बारा मा भौं कुछ ना बोल
कुई जलेर सुणलु त क्या बोन तौन

फुलि जालु पन्या रुकमा फुलि जालु पन्या
और त बिराणा छन मै अपणु छन्या
फुलि जालु पन्या रुकमा फुलि जालु पन्या
लोग त बिराणा छन मै अपणु छन्या
बे ढन्गु जमानु तोड़ा सोची समझी जाण
यनी सजी धजि नि राण छोरी दुनिया छ बेईमान

नई रीति रिवाज सची नई रीति रिवाज
नई रीति रिवाज सची नई रीति रिवाज
सजी धजी क रोलु कुई त बुरु बोदु समाज
सजी धजी क रोलु कुई त बुरु बोदु समाज
बिन्डी बोनु खराब सोची कनी के मोल
कुई जलेर सुणलु त क्या बोन तौन

डालियो मा मोलयार रुकमा डालियो मा मोलयार
अपड़ी बोलि भाषा हो अपडी अन्वार
डालियो मा मोलयार रुकमा डालियो मा मोलयार
अपड़ी बोलि भाषा हो अपडु पैरवार
फिरन्गी छुईयो मा कखि अलझी नि जाणु
सुधि सजी धजी नि राण छोरी बोलियु मेरी माण

सानियो मा सनकोणया सची सानियो मा सनकोणया
सानियो मा सनकोणया सची सानियो मा सनकोणया
अलझोण ते दूर देशी छुइयो मा नि ओणया
अलझोण ते दूर देशी छुइयो मा नि ओणया
मेरु गढवाली समाज कखी दूर दूर नि जोन
कुई जलेर सुणलु त क्या बोन तौन

रुकमणि तेरा ठुमको मा दुनिया छ बेईमान
यनी सजी धजी नि राण छोरी बोलियु मेरी माण

सोन्जडया मेरा बारा मा भौं कुछ ना बोल
कुई जलेर सुणलु त क्या बोन तौन

रुकमणि तेरा ठुमको मा दुनिया छ बेईमान
कुई जलेर सुणलु त क्या बोन तौन

Thankyou….

Leave a Comment