रुम झुमा बरखा जो लागिगे, Rum Jhum Barkha Jo Lagige Hindi Lyrics

5/5 - (1 vote)

Rum Jhum Barkha Jo Lagige Hindi Lyrics

एल्बम राधा मैडम
गीत रुम झुमा बरखा जो लागिगे
भाषा कुमाउनी
गायक ललित मोहन जोशी
गीतकार पूरब सिंह पंवार
संगीतकार विनोद थपलियाल

 

Rum Jhum Barkha Jo Lagige Hindi Lyrics

रुम झुमा बरखा जो लागिगे…
रुम झुमा बरखा जो लागिगे
डाना-खना बाग़ घुरयाग्यो…
रुम झुमा बरखा जो लागिगे
डाना-खना बाग़ घुरयाग्यो

काँ जै रै छै गबरू ददा तू
तेरी बकरी बाग़ निन्है ग्यो
काँ जा रै छै गबरू ददा तू
त्यर बकरी बाग़ निन्है ग्यो

हिटो सार डान को पारा वी त छु बाग़ को ड्यारा
बाग लै बकर मारे छ दगड़ीयु ल सब देखि छ
मिल बेर शिकार खानु खा बेर मस्त है जानु
हिटो दगड़ा
हिटो दगड़ा बकरी ल्योंनु
तेरी बाकरी बाग़ निन्है ग्यो
हिटो दगड़ा बकरी ल्योंनु
तेरी बाकरी बाग़ निन्है ग्यो

काँ जा रै छै गबरू ददा तू
त्यर बकरी बाग़ निन्है ग्यो
त्यर बकरी बाग़ निन्है ग्यो

चल ददा डना को पारा गबरू छ बकर चरौनि
त्यर मेरो सपन देखौं छ गबरू कैं य नींद आई र छ
बाग लै बकर मारे छ खुली गए वीक नींद अब
टप आँखों बै
टप आँखों बै गबरू क आंसू
दगड़ीयुं में मच ग्यो छ तमाशु

टप आँखों बै गबरू क आंसू
दगड़ीयुं में मच ग्यो छ तमाशु

काँ जा रै छै गबरू ददा तू
त्यर बकरी बाग़ निन्है ग्यो
त्यर बकरी बाग़ निन्है ग्यो…

गबरू छैं करो खबर मिल बेर करो विचार
नोटु क तुम करो बौछार आज दारु पी लो यारो
हमरो किस्मत खुली ग्यो बाग़ ल बकर मारि ग्यो
काँ जा रै छै
काँ जा रै छै गबरू ददा तू
त्यर बकरी बाग़ निन्है ग्यो
काँ जा रै छै गबरू ददा तू
त्यर बकरी बाग़ निन्है ग्यो

काँ जा रै छै गबरू ददा तू
त्यर बकरी बाग़ निन्है ग्यो
त्यर बकरी बाग़ निन्है ग्यो…

मिल बेर शिकार खानु एक बोतल दारु लानु
नश्श में टुन्न हयी जानु गबरू कैं यो दारु पिलौनु
गबरू कैं यो नश है गई दगड़ीयु क संग नाचण बै गे
दगडीयुं संग
दगडीयुं संग नाचण बै ग्यो
तेरी बकरी बाग़ निन्है ग्यो
दगडीयुं संग नाचण बै ग्यो
तेरी बकरी बाग़ निन्है ग्यो

काँ जा रै छै गबरू ददा तू
त्यर बकरी बाग़ निन्है ग्यो
त्यर बकरी बाग़ निन्है ग्यो…

भगवान लै साथ दि रै छ बाग़ लै बकर मारे छ
शिकार य सब खा गैन खै बेर मस्त है गैन
गबरू ददा चाईं रै ग्यो अब तो घर जाण लागि
अब तो घर
अब तो घर जाण लागि ग्यो
तेरी बकरी बाग़ निन्है ग्यो
अब तो घर जाण लागि ग्यो
तेरी बकरी बाग़ निन्है ग्यो

काँ जा रै छै गबरू ददा तू
त्यर बकरी बाग़ निन्है ग्यो
काँ जा रै छै गबरू ददा तू
त्यर बकरी बाग़ निन्है ग्यो
काँ जा रै छै गबरू ददा तू
त्यर बकरी बाग़ निन्है ग्यो

Thankyou….

Leave a Comment