सुरमा सरेला, Surma Sarela Hindi lyrics

5/5 - (1 vote)

Surma Sarela Hindi lyrics

एल्बम सुरमा सरेला 2005
गीत सुरमा सरेला
भाषा गडवाली
गायक नरेंद्र सिंह नेगी और मीना राना 
गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी
संगीतकार नरेंद्र सिंह नेगी
   

Surma Sarela Hindi lyrics

दुई गति बैशाख सुरमा मेरा मुलुक मेला
दुई गति बैशाख सुरमा मेरा मुलुक मेला
मेरा मुलुक मेला ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी

दुई गति बैशाख सुरमा मेरा मुलुक मेला
दुई गति बैशाख सुरमा मेरा मुलुक मेला
मेरा मुलुक मेला ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी

चिलामी को पीच सुरमा चिलामी को पिच
चिलामी को पीच सुरमा चिलामी को पिच
बंडी दीनो बटीन सुरमा तेरी खुद लगी छ
तेरी खुद लगी छ सुरमा तेरी खुद लगी छ

उखी चरखी रिटैंयी, सुरमा
उखी खटै मिठाई, सुरमा
उखी मंदिर मांडुला, सुरमा
उखी पूजा पिठायी ऐजयी

मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी

वोका पेराई नयी सुरमा वोका पेराई नयी
वोका पेराई नयी सुरमा वोका पेराई नयी
बंडी दीनो बटी तू सुरमा सुपन्यौं मा नि एयी
सुपन्यौं नि एयी सुरमा सुपन्यौं नि एयी

उखी लागोलो बाज़ार, सुरमा
उखी मुल्योला हार, सुरमा
उखी छुयु की बार, सुरमा
उखी होलू करार, ऐजयी

मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी

दैह जमाई ठेकी सुरमा दैह जमाई ठेकी
दैह जमाई ठेकी सुरमा दैह जमाई ठेकी
बंडी दिनों बाटिक सुरमा तेरी मुखडी नि देखि
तेरी मुखडी नि देखि सुरमा तेरी मुखडी नि देखि

उखी डालों का छैला, सुरमा
उखी रंषा झुमेला मेला, सुरमा
उखी दयोलू सुराक, सुरमा
सम्लोना रुमैला ऐजयी

मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी

कासु काटी घास सुरमा, कासु कासु घास
कासु काटी घास सुरमा, कासु काटी घास
बंडी दिनों बिछोड सुरमा बालि ज्यानी को नास
बालि जवानी को नास सुरमा बालि जवानी को नास

मेरी दिलै दुलारी, सुरमा
सारी दुनिया से नयारी, सुरमा
मेरा मन के प्यारी, सुरमा
सौ बचन ना हारी ऐजयी

मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी

दुई गति बैशाख सुरमा मेरा मुलुक मेला
दुई गति बैशाख सुरमा मेरा मुलुक मेला
मेरा मुलुक मेला ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी

मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी
मेरी सुरमा सरेला सुरमा ऐजयी

Thankyou…

Leave a Comment