टक टका टक कमला, Tak Taka Tak Kamla Hindi Lyrics

5/5 - (1 vote)

Tak Taka Tak Kamla Hindi Lyrics

एल्बम तेरी भोली अनवारा
गीत टक टका टक कमला
भाषा कुमाउनी
गायक ललित मोहन जोशी
गीतकार ललित मोहन जोशी
संगीतकार अखिलेश कुमार
 

Tak Taka Tak Kamla Hindi Lyrics

टक टक
टक टका टक कमला बटुली लगाए
परदेश मुलुक मैं घर बुलाए
टक टका टक  कमला बटुली लगाए
परदेश मुलुक मैं घर बुलाए

जब आली दगड़ा परदेश घुमोलो
जब आली दगड़ा परदेश घुमोलो
माया की जालै मा घर बार बनोलो
माया की जालै मा घर बार बनोलो

टक टका टक कमला बटुली लगाए
परदेश मुलुक मैं घर बुलाए

अकेली न सोचे दगड़ो बनोलो
अकेली न सोचे दगड़ो बनोलो
कमला परदेस मा साथ घुमोलो
कमला परदेस मा साथ घुमोलो

टक टका टक कमला बटुली लगाय
परदेश मुलुक मैं घर बुलाये

चिट्ठी दिए जरुण में आश ले रोलो
चिट्ठी दिए जरुण में आश ले रोलो
तेरी फोटो देखिबै में रात काटुलो
तेरी फोटो देखिबै में रात काटुलो

टक टका टक कमला बटुली लगाय
परदेश मुलुक मैं घर बुलाये

महेण दीन हैगे न चिट्ठी पतर
महेण दीन हैगे न चिट्ठी पातर
कैसी माया दीये मेरी ड्यूटी बॉर्डर
कैसी माया दीये मेरी ड्यूटी बॉर्डर

टक टका टक कमला बटुली लगाय
परदेश मुलुक मैं घर बुलाये

टक टका टक कमला बटुली लगाय
परदेश मुलुक मैं घर बुलाये
परदेश मुलुक मैं घर बुलाये
परदेश मुलुक मैं घर बुलाये

Thankyou…..

Leave a Comment