टका छन ता टक टका, Taka Chhan Ta Tak Taka Hindi Lyrics

5/5 - (1 vote)

Taka Chhan Ta Tak Taka Hindi Lyrics

एल्बम टका छन ता टक टका-2011
गीत टका छन ता टक टका
भाषा गडवाली
गायक नरेंद्र सिंह नेगी
गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी
संगीतकार एच सोनी पमपम

 

Taka Chhan Ta Tak Taka Hindi Lyrics

न कुई तेरो न कुई मेरो
न कुई तेरो न कुई मेरो मतलब को मेल चा
कांडा लग्या ई दुनिया मा सब टकु का खेल दीदा
सब टकु का खेल चा

न कुई तेरो न कुई मेरो
न कुई तेरो न कुई मेरो मतलब को मेल चा
कांडा लग्या ई दुनिया मा सब टकु का खेल दीदा
सब टकु का खेल चा
न कुई तेरो न कुई मेरो
न कुई तेरो न कुई मेरो

टाका छनी त टक टाका
टाका छनी त टक टाका
टाका नी छनी त झक झका
टाका छनी त टक टाका
टाका नी छनी त झक झका
बट्वा भर्यु टी सब त्यरा
खाली बट्वा टी मार धाका

न कुई तेरो न कुई मेरो मतलब को मेल चा
कांडा लग्या ई दुनिया मा सब टकु का खेल दीदा
सब टकु का खेल चा
न कुई तेरो न कुई मेरो
न कुई तेरो न कुई मेरो

टका बैरी टका यार
टका बैरी टका यार
बिना टकू का न घर बार
टका बैरी टका यार
टका बैरी टका यार
बिना टकू का न घर बार
ब्यो काज मन बचडू
जख देखा टकू की मार

न कुई तेरो न कुई मेरो मतलब को मेल चा
कांडा लग्या ई दुनिया मा सब टकु का खेल दीदा
सब टकु का खेल चा
न कुई तेरो न कुई मेरो
न कुई तेरो न कुई मेरो

मनखी रैना मा अल्जी यैमा
मनखी रैना मा अल्जी यैमा
आज त्वे मा भोलू वे मा
मनखी रैना मा अल्जी यैमा
मनखी रैना मा अल्जी यैमा
आज त्वे मा भोलू वे मा
टकू की बकदी माया
सदनी कब नी राई कैमा

न कुई तेरो न कुई मेरो मतलब को मेल चा
कांडा लग्या ई दुनिया मा सब टकु का खेल दीदा
सब टकु का खेल चा
न कुई तेरो न कुई मेरो
न कुई तेरो न कुई मेरो
न कुई तेरो न कुई मेरो
न कुई तेरो न कुई मेरो

Thankyou…..

Leave a Comment