तेरा घुंगरू का बोल, Tera Ghunguru Ka Bol Hindi Lyrics

Rate this post

Tera Ghunguru Ka Bol Hindi Lyrics

गीत तेरा घुंगरू का बोल 
भाषा गडवाली
गायक गजेंद्र राणा, कुक्की भाई
गीतकार विनोद चौहान
संगीतकार संजय कुमोला 

 

Tera Ghunguru Ka Bol Hindi Lyrics

छम्मा छम्म बजदा
छम्मा छम्म बजदा
तेरा घुंगरू का बोल

तेरा घुंगरू का बोल हे छूमा
मैसणी बुलोन्दा की छम्मा छम्म बजदा
तेरा घुंगरू का बोल हे छूमा
मैसणी बुलोन्दा की छम्मा छम्म बजदा

की छम्मा छम्म बजदा छोरी
मन मेरु डुलोन्दा की छम्मा छम्म बजदा

तेरा घुंगरू का बोल, हे छूमा
मैसणी बुलोन्दा की छम्मा छम्म बजदा
तेरा घुंगरू का बोल, हे छूमा
मैसणी बुलोन्दा की छम्मा छम्म बजदा

लच्चकदी कमरी मा छूमा पड़दा कन्ना मोड़
लच्चकदी कमरी मा तेरा, हे छूमा
लच्चकदी कमरी मा तेरा पड़दा कन्ना मोड़
फिट बिलोज अर कमरी मा
फिट बिलोज अर कमरी मा

साड़ीयों का मरोड़ की छम्मा छम्म बजदा छोरी
साड़ीयों का मरोड़ की छम्मा छम्म बजदा

तेरा घुंगरू का बोल, हे छूमा
मैसणी बुलोन्दा की छम्मा छम्म बजदा
तेरा घुंगरू का बोल हे छूमा
मैसणी बुलोन्दा की छम्मा छम्म बजदा

फर बथों मा लटुली छूमा मुखड़ी मजी आंदी
फर बथों मा लटुली उड़ी
फर बथों मा लटुली उड़ी मुखड़ी मजी आंदी
खित हँसदी जब तू बाँद
खित हैंसदी जब तू बाँद

दांतुडी चमलाँदी की छम्मा छम्म बजदा छोरी
दांतुडी चमलाँदी की छम्मा छम्म बजदा

तेरा घुंगरू का बोल हे छूमा
मैसणी बुलोन्दा की छम्मा छम्म बजदा
तेरा घुंगरू का बोल हे छूमा
मैसणी बुलोन्दा की छम्मा छम्म बजदा

माथा मा मथ्बेणु छूमा हाथ मा अंगूठी
माथा मा मथ्बेणु सजियूँ, हे छूम्मा
माथा मा मथ्बेणु सजियूँ छा हाथ मा अंगूठी
नई नवेली ब्योली जसि
नई नवेली ब्योली जसि

ओढ़ी छा घुंगुटी की छम्मा छम्म बजदा, छोरी
ओढ़ी छा घुंगुटी की छम्मा छम्म बजदा

तेरा घुंगरू का बोल हे छूमा
मैसणी बुलोन्दा की छम्मा छम्म बजदा
तेरा घुंगरू का बोल हे छूमा
मैसणी बुलोन्दा की छम्मा छम्म बजदा

सुरम्याली आँखियों कु सुरमा चोंठी कू गाजल
सुरम्याली आँखियों कु सुरमा
सुरम्याली आँखियों कु सुरमा चोंठी कू गाजल
चुड़ियों भरी हाती तेरी
चुड़ियों भरी हाती तेरी

खूटियों मा सैंडिल की छम्मा छम्म बजदा, छोरी
खूटियों मा सैंडिल की छम्मा छम्म बजदा

तेरा घुंगरू का बोल हे छूमा
मैसणी बुलोन्दा की छम्मा छम्म बजदा
तेरा घुंगरू का बोल हे छूमा
मैसणी बुलोन्दा की छम्मा छम्म बजदा

Thankyou…..

Leave a Comment